Chọn chỗ
Thanh toán
Hoàn thành

Sắp xếp

Thời gian khởi hành

Số ghế trống

12 : 10

Cát Bà Hà Nội

Cát Bà - Hà Nội

Danh sách điểm đón/trả

5 chỗ trống

Ghế ngồi
380,000

Điểm đi

 • Cát Bà 12:10

Điểm đến

 • Hà Nội 15:10
 • VP Mạc Thái Tổ
 • VP Mỹ Đình
 • VP Giải Phóng

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Cát Bà Hà Nội

12:10 - 25/06/2024

a
0 đ

14 : 10

Cát Bà Hà Nội

Cát Bà - Hà Nội

Danh sách điểm đón/trả

1 chỗ trống

Ghế ngồi
380,000

Điểm đi

 • Cát Bà 14:10

Điểm đến

 • Hà Nội 17:10
 • VP Mạc Thái Tổ
 • VP Mỹ Đình
 • VP Giải Phóng

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Cát Bà Hà Nội

14:10 - 25/06/2024

a
0 đ

14 : 11

Cát Bà Hà Nội

Cát Bà - Hà Nội

Danh sách điểm đón/trả

1 chỗ trống

Ghế ngồi limousine
380,000

Điểm đi

 • Cát Bà 14:11

Điểm đến

 • Hà Nội 17:11
 • VP Mạc Thái Tổ
 • VP Mỹ Đình
 • VP Giải Phóng

Tầng 1

LÁI XE
CỬA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Cát Bà Hà Nội

14:11 - 25/06/2024

a
0 đ

15 : 50

Cát Bà Hà Nội

Cát Bà - Hà Nội

Danh sách điểm đón/trả

11 chỗ trống

Ghế ngồi
380,000

Điểm đi

 • Cát Bà 15:50

Điểm đến

 • Hà Nội 18:50
 • VP Mạc Thái Tổ
 • VP Mỹ Đình
 • VP Giải Phóng

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Cát Bà Hà Nội

15:50 - 25/06/2024

a
0 đ

15 : 50

Cát Bà Hà Nội

Cát Bà - Hà Nội

Danh sách điểm đón/trả

2 chỗ trống

Ghế ngồi
380,000

Điểm đi

 • Cát Bà 15:50

Điểm đến

 • Hà Nội 18:50
 • VP Mạc Thái Tổ
 • VP Mỹ Đình
 • VP Giải Phóng

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Cát Bà Hà Nội

15:50 - 25/06/2024

a
0 đ
Điểm đi

Điểm đến

Ngày khởi hành
Chọn chỗ Thanh toán Hoàn thành

Sắp xếp

Thời gian khởi hành

12 : 10

Cát Bà

380,000

--:--

Hà Nội

5 chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thông tin khách hàng

00
0đ

Ghế:

0đ

14 : 10

Cát Bà

380,000

--:--

Hà Nội

1 chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thông tin khách hàng

00
0đ

Ghế:

0đ

14 : 11

Cát Bà

380,000

--:--

Hà Nội

1 chỗ trống
Ghế ngồi limousine

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tầng 1

LÁI XE
CỬA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Thông tin khách hàng

00
0đ

Ghế:

0đ

15 : 50

Cát Bà

380,000

--:--

Hà Nội

11 chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thông tin khách hàng

00
0đ

Ghế:

0đ

15 : 50

Cát Bà

380,000

--:--

Hà Nội

2 chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tầng 1

TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thông tin khách hàng

00
0đ

Ghế:

0đ

Tổng đài hỗ trợ

1900299915